Πρωτόκολλο με κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά στην προσέλευση θεατών σε οργανωμένους χώρους άθλησης, έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αφορά στη διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων και στη λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης εξαιρουμένων των αγώνων και πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου.

Σημειώνεται ότι για τους αγώνες/πρωταθλήματα ποδοσφαίρου θα ισχύσει άλλο πρωτόκολλο, που ετοιμάζεται σε συνεργασία με την ΚΟΠ και το οποίο θα εκδοθεί αργότερα.

Τι περιλαμβάνει το πρωτόκολλο

Το παρόν έγγραφο κατευθυντηρίων οδηγιών και μέτρων προφύλαξης ισχύει επιπρόσθετα στα έγγραφα κατευθυντηρίων οδηγιών και μέτρων προφύλαξης για διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων και για τη λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, καθώς και τα πρωτόκολλα για ασφάλεια στην εργασία, που έχουν ήδη δημοσιευτεί για προστασία στο χώρο εργασίας, όπου εφαρμόζεται.

Όπως σημειώνεται, δεν εφαρμόζεται για τους αγώνες και τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, για τα οποία θα ισχύει το σχετικό Πρωτόκολλο για Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρου, που έχει εκδοθεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα προφύλαξης, ο διαχειριστής του αθλητικού χώρου, θα τηρεί για τουλάχιστον 60 ημέρες αρχείο με τα ονόματα και αριθμό ταυτότητας ή τηλεφώνου κάθε θεατή, που προσέρχεται για παρακολούθηση αθλητικού αγώνα ή προπόνησης.

Για το σκοπό αυτό θα ζητείται από τους εισερχόμενους θεατές να συμπληρώνουν έντυπο με το όνομα, τηλέφωνο ή αριθμό ταυτότητας, ημερομηνία, ώρα και χώρο που προσήλθαν ως θεατές στην αθλητική εγκατάσταση, ενώ ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι τα στοιχεία αυτά κρατούνται μόνο για σκοπούς ιχνηλάτησης COVID-19 και φυλάσσονται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Επίσης, ο διαχειριστής του αθλητικού χώρου έχει σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση θεατών από διαφορετικούς αγώνες, ενώ είναι υποχρεωμένος να παρέχει στους εργαζόμενους τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το πρωτόκολλο, δεν συνίσταται η προσέλευση ατόμων σε αθλητικούς χώρους ως θεατές, εάν ανήκουν σε οποιαδήποτε ευπαθή ομάδα, για προσβολή από τη μολυσματική ασθένεια COVID-19, ενώ στους κλειστούς αθλητικούς χώρους, όπου υπάρχουν παράθυρα αυτά θα παραμένουν συνεχώς ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης.

Εισιτήρια και Ταμεία

Σε σχέση με τα εισιτήρια, αναφέρεται ότι οι θεατές γίνονται δεκτοί σε αγώνες και προπονήσεις, με εισιτήριο μόνο με προπώληση, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στα ταμεία με φυσική παρουσία. Σημειώνεται πως το κοινό θα πρέπει να προμηθεύεται τα εισιτήρια ηλεκτρονικά ή με προπώληση από χώρους που θα υποδεικνύονται πριν τη μέρα του αγώνα, τηρουμένων των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί.

Σε σχέση με τα ταμεία, την ημέρα του αγώνα (ή και της προπόνησης για την οποία έχει καθοριστεί είσοδος με εισιτήριο) θα λειτουργεί μόνο για διευθέτηση εκτάκτων προβλημάτων, που παρουσιάζονται κατά τη μέρα του αγώνα/της προπόνησης και όχι για πώληση εισιτηρίων.

Το προσωπικό στα ταμεία και στον έλεγχο των εισιτηρίων θα φέρει υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα, και είτε θα φοράει γάντια είτε, αν δεν θα φοράει γάντια, θα εφαρμόζει απολυμαντικό χεριών πριν από κάθε ενέργεια που απαιτεί αλλαγή των γαντιών.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους που εξυπηρετούν το κοινό:

Θα πρέπει από τους διαχειριστές του αθλητικού χώρου να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση, σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό, έτσι ώστε να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα.

Είσοδος και έξοδος θεατών

Επιπρόσθετα, οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι η είσοδος στον αθλητικό χώρο γίνεται από δύο ή περισσότερες εισόδους, για να αποφευχθούν τα σημεία συμφόρησης (bottlenecks), αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο χώρο.

Στο μεταξύ, ένας τουλάχιστον εργαζόμενος κατευθύνει το κοινό, ώστε να αποφεύγονται τα σημεία συμφόρησης, ενώ είναι απαραίτητη η τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο στα σημεία εισόδου, για διασφάλιση της τήρησης της απόστασης των 2 μέτρων μεταξύ δύο ατόμων ή δύο ομάδων ατόμων (είτε μια οικογένεια είτε μια παρέα που προσέρχεται μαζί) ή ατόμου και ομάδας ατόμων, αναλόγως της περίπτωσης.

Συστήνεται, επιπλέον, όπου υπάρχει επαρκές προσωπικό ανάλογα με τις δυνατότητες του διαχειριστή του αθλητικού χώρου και τον αναμενόμενο αριθμό προσέλευσης θεατών, ιδιαίτερα για πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας, να ορισθεί άτομο ή άτομα στην είσοδο για παρατήρηση των εισερχόμενων θεατών και τυχαία λήψη θερμοκρασίας σώματος προσερχόμενων θεατών, μέσω ανέπαφου οργάνου θερμομέτρησης.

Συμπεριφορά θεατών

Ο κάθε θεατής προτρέπεται (αλλά δεν υποχρεούται) να χρησιμοποιεί μάσκα στις μετακινήσεις του, αλλά δεν χρειάζεται να φοράει αυτή ενώ είναι καθήμενος.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως δεν θα επιτρέπεται οι θεατές να τραγουδούν ή να ζητωκραυγάζουν δυνατά, ομαδικά, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων.

Περιορισμοί όσον αφορά τον Μέγιστο Αριθμό Θεατών και την Αποστασιοποίηση

Για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους επιτρέπονται θεατές μέχρι 40% της δηλωμένης χωρητικότητας του αθλητικού χώρου, ενώ για εσωτερικούς αθλητικούς χώρους οι θεατές θα είναι μέχρι 25% της δηλωμένης χωρητικότητας του αθλητικού χώρου.

Στην περίπτωση αθλητικών χώρων ερασιτεχνικού αθλητισμού όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρη δηλωμένη χωρητικότητα, ο μέγιστος αριθμός θεατών για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους θα είναι 1 άτομο ανά 2 τετραγωνικά μέτρα του ωφέλιμου εμβαδού των κερκίδων/εξεδρών, αλλά σε καμία περίπτωση άνω των 500, ενώ για εσωτερικούς αθλητικούς χώρους θα είναι 1 άτομο ανά 4 τετραγωνικά μέτρα του ωφέλιμου εμβαδού των κερκίδων/εξεδρών, αλλά σε καμία περίπτωση άνω των 200.

Καντίνα και Αυτόματοι Κερματοδέκτες

Επίσης, σημειώνεται ότι δεν συνιστάται η λειτουργία καντίνας, για αποφυγή συνωστισμού, ενώ αν λειτουργήσει θα τηρείται απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των ατόμων που περιμένουν να εξυπηρετηθούν, θα υπάρχει σήμανση στο δάπεδο, και άτομο του προσωπικού θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τήρηση των αποστάσεων.

Επίσης, εντός της καντίνας δεν θα επιτρέπεται περισσότερο από ένα εργαζόμενο άτομο ανά 3 τ.μ. και η καντίνα θα έχει επαρκή και συνεχή φυσικό αερισμό.

Ειδικές διευθετήσεις μπορούν να γίνονται κατά τα διαλείμματα των αγώνων, για πώληση νερού ή περιορισμένου αριθμού μη αλκοολούχων ποτών, με τρόπο ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός/ συγχρωτισμός, από σταθμό ή σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία.

Εκεί όπου τυχόν υπάρχουν τοποθετημένοι αυτόματοι κερματοδέκτες (vending machines) πώλησης τροφίμων και αναψυκτικών/νερού, θα τοποθετείται δίπλα σταθμός με αντισηπτικό διάλυμα απολύμανσης χεριών και πινακίδα με οδηγίες στην ελληνική (και αγγλική όποτε κρίνεται απαραίτητο) που να καλεί τους θεατές να το χρησιμοποιούν για απολύμανση των χεριών πριν από κάθε χρήση του κερματοδέκτη.

ΚΥΠΕ