Κατεπείγουσα επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, απέστειλε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου για τα θέματα των εκποιήσεων που θα απασχολήσουν την τελευταία Ολομέλεια της Βουλής, πριν της εκλογές.

Στην επιστολή του ο κ. Ηροδότου εκφράζει τις ανησυχίες της Κεντρικής Τράπεζας, αναφορικά με το περιεχόμενο προθέσεων που εκφράζονται σε σχέση με πιθανή τροποποίηση του νομικού πλαισίου των εκποιήσεων.
Ταυτόχρονα, ανησυχίες εκφράζονται και για τροποποιήσεις νόμων οι οποίες όπως αναφέρει ο Κεντρικός Τραπεζίτης, ακυρώνουν το εργαλείο των εκποιήσεων και το καθιστούν επί της ουσίας ανενεργό.
Παρά τις σημαντικές μειώσεις που έχει καταγράψει ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια το επιτόπιο τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να διατηρεί τον δεύτερο ψηλότερο δείκτη ΜΕΔ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.