Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου κήρυξε κατά τη συνεδρία του στις 23 Ιουνίου 2023 επικίνδυνες και κατεδαφιστέες εννέα οικοδομές σε Κυβερνητικούς Οικισμούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ο Δήμος Στροβόλου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, πρόκειται για επτά οικοδομές στον οικισμό Στρόβολος ΙΙΙ (Δωδεκανήσου 14, Δωδεκανήσου 16, Δωδεκανήσου 18, Επαμεινώνδα 19, Επαμεινώνδα 21, Ορέστου 2 και Ορέστου 4) και δύο οικοδομές στον οικισμό Κόκκινες (Λεωφόρος Καντάρας 155 και Λεωφόρος Καντάρας 163).

Σημειώνεται πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη σε συνέχεια επιστολής του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως προς τον Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, στην οποία αναφέρεται ότι οι παραπάνω πολυκατοικίες λόγω των δομικών τους ελαττωμάτων είναι ακατάλληλες για ανθρώπινη κατοίκηση, και ως εκ τούτου ζητήθηκε όπως εφαρμοστούν άμεσα οι πρόνοιες του Άρθρου 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Συμπληρώνεται πως η επικινδυνότητα των οικοδομών διαπιστώθηκε κατόπιν επιτόπου αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο Πολιτικών Μηχανικών, με εκπροσώπους από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το ΕΤΕΚ και τον Δήμο Στροβόλου, στις 2 και 5 Μαΐου 2023, όπου και παρατηρήθηκαν εμφανείς βλάβες στον φορέα και γενικά στην οικοδομή, ενώ έχουν διενεργηθεί και εργαστηριακοί έλεγχοι της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος.

Οι εν λόγω πολυκατοικίες συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο χορηγιών του προγράμματος ΚτίΖΩ του Υπουργείου Εσωτερικών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ