Δύο μόνο μέρες πριν την επιστροφή πενήντα χιλιάδων παιδιών, ηλικίας 7 έως 12 ετών, στα δημοτικά σχολεία, η ΠΟΕΔ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) καταγγέλλει «ως απαράδεκτη τη μη αποστολή και ανάρτηση από το Υπουργείο Παιδείας, του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που θα εφαρμοστεί».

Σημειώνει ότι το Πρωτόκολλο θα αποτελούσε, μάλιστα, αντικείμενο επεξήγησης, ανάλυσης και συζήτησης στις τηλεδιασκέψεις των διευθυντικών στελεχών με μέλη της Επιστημονικής-Επιδημιολογικής Ομάδας, πράγμα που εκ των πραγμάτων δεν έγινε.

«Απαράδεκτη και επικίνδυνη είναι η στάση του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία των παιδιών, αφού αρνείται πεισματικά να απαντήσει στα ερωτήματα που εδώ και μέρες έχουν τεθεί και αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔ, η οποία προσθέτει ότι τίθεται έτσι σοβαρό θέμα με την επαρκή και αποτελεσματική στελέχωση των δημοτικών σχολείων.

Μεταξύ πολλών άλλων ασαφειών, ξεχωρίζει το μεγάλο κενό και η έλλειψη οδηγιών μέχρι και σήμερα, που θέτει εν αμφιβόλω την επαναλειτουργία των Ειδικών Μονάδων, των Μονάδων που στηρίζουν παιδιά με αναπηρίες. Καμία αναφορά σε σχέση με την επαναλειτουργία τους, τονίζει η ΠΟΕΔ.

Η Οργάνωση αναφέρει ακόμα ότι το διοικητικό της συμβούλιο με αγωνία και έντονο προβληματισμό παρακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας «να παρουσιάζει ωραιοποιημένα όλα όσα απαιτούνται για την επιστροφή των δεκάδων χιλιάδων παιδιών στα σχολεία την ερχόμενη Πέμπτη, αγνοώντας τη σοβαρότητα κρίσιμων θεμάτων».

Η ΠΟΕΔ σημειώνει ότι εδώ και εβδομάδες έχει καταθέσει γραπτώς τις θέσεις και εισηγήσεις της, αλλά και ερωτήματα, χωρίς να λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέχρι και σήμερα.

Τέλος, η ΠΟΕΔ ζητά να «ενεργοποιηθεί άμεσα το ανεξάρτητο και αρμόδιο σώμα, το οποίο πρέπει να ελέγχει και να εξετάζει την εφαρμογή -από μέρους του εργοδότη- των προνοιών των σχετικών Νομοθεσιών, των Διαταγμάτων της Κυβέρνησης και του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, χρησιμοποιώντας και τα ανάλογα εργαλεία επιβολής συμμόρφωσης κατά την κρίση του, όπως προνοείται σε όλα τα Πρωτόκολλα που τίθενται σε εφαρμογή».