Απότομη αύξηση σημείωσαν οι τιμές ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δεύτερο μισό του 2021 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020, από 21,3 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες (kWh) σε 23,7 ευρώ ανά 100 kWh, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Η Κύπρος είναι η χώρα με την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν κατά 36% το δεύτερο μισό του 2021 σε σχέση με πέρσι.

Ο μέσος όρος της τιμής φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στην ΕΕ επίσης αυξήθηκε σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020, από 7 ευρώ ανά 100 kWh σε 7,8 ευρώ ανά 100 kWh.

Οι πρόσφατες αυξήσεις στις χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου οφείλονται σε μια σειρά από παράγοντες, όπως οι τιμές της ενέργειας και οι τιμές προμήθειας, όπως σημειώνεται.

Ειδικότερα, το 36% των λογαριασμών ηλεκτρισμού στα νοικοκυριά και το 30% των λογαριασμών για το φυσικό αέριο οφείλονται στους φόρους και τις επιβαρύνσεις. Ωστόσο τα ποσοστά αυτά δεν άλλαξαν σημαντικά σε σχέση με πέρσι.

Σε επίπεδο κρατών μελών, οι τιμές ηλεκτρισμού αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από δύο κατά το δεύτερο μισό του 2021 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (αύξηση 50%), τη Σουηδία (αύξηση 49%) και την Κύπρο (αύξηση 36%). Οι μόνες χώρες στις οποίες καταγράφηκε μείωση στις τιμές ήταν η Σλοβακία (μείωση 6%) και η Ουγγαρία (μείωση 0,1%).

Οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά σε ευρώ το δεύτερο μισό του 2021 καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (10 ευρώ ανά 100 kWh), τη Βουλγαρία (10,9 ευρώ ανά 100 kWh) και την Κροατία (13,1 ευρώ ανά 100 kWh).

Οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρισμού καταγράφηκαν στη Δανία (34,5 ευρώ ανά 100 kWh), τη Γερμανία (32,3 ευρώ ανά 100 kWh), το Βέλγιο (29,9 ευρώ ανά 100 kWh) και την Ιρλανδία (29,7 ευρώ ανά 100 kWh).

Όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου, οι τιμές αυξήθηκαν σε 20 από τις 24 χώρες για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα (στην Κύπρο δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου για τους καταναλωτές).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (αύξηση 103%), την Ελλάδα (αύξηση 96%) και την Εσθονία (αύξηση 83%). Οι μόνες χώρες στην οποία καταγράφηκε μείωση ήταν η Σλοβακία (μείωση 12%), η Τσεχία (μείωση 5%) και η Πορτογαλία (μείωση 1%).

Οι χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά σε ευρώ το δεύτερο μισό του 2021 καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (3,1 ευρώ ανά 100 kWh), τη Κροατία (4 ευρώ ανά 100 kWh) και τη Λιθουανία (4,1 ευρώ ανά 100 kWh).

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου καταγράφηκαν στη Σουηδία (18,6 ευρώ ανά 100 kWh), τη Δανία (12,5 ανά 100 kWh), τις Κάτω Χώρες (11 ευρώ ανά 100 kWh) και την Ισπανία (10,8 ευρώ ανά 100 kWh).