Αισιοδοξία επικρατεί ως προς την κατάληξη σε συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με το επίμαχο θέμα της, στελέχωσης της αγοράς εργασίας με απασχόληση εργατών από τρίτες χώρες.

Με το πέρας σημερινής σύσκεψης ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι έλαβε καταρχήν θετική ανταπόκριση από τους κοινωνικούς εταίρους σε σχέση με το πλαίσιο συμφωνίας που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας.

Η πρόταση που κατατέθηκε από τον Υπουργό Εργασίας αφορά τρία σημεία:

  • Την ενεργοποίηση και αναβάθμιση της επιτροπής παρακολούθησης της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών, η οποία θα ενημερώνεται για όλα τα αιτήματα για άδειες ξένου προσωπικού και θα επιτηρεί την εφαρμογή της στρατηγικής.
  • Την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ξένων εργαζομένων με τη διαμόρφωση, μέσα από διάλογο, πρότυπων κατάλληλης στέγασης τους, με ταυτόχρονη αύξηση της αποκοπής μέρους του μισθού των εργαζομένων.
  • Tη συνέχιση του διαλόγου για επικαιροποίηση της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών.

Σημειώνεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους όρους εντολής, που θα διέπουν τη λειτουργία της τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης, της οποίας επικεφαλής θα είναι ο Υπουργός Εργασίας.

Από την πλευρά τους οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις για την ταχύτητα των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων. Οι εργοδοτικές οργανώσεις, θα απαντήσουν γραπτώς, μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τους που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη.

Σε περίπτωση που δεν προκύψει συμφωνία, ο Υπουργός Εργασίας έχει την ευχέρεια να καταθέσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για αναθεώρηση της υφιστάμενης στρατηγικής απασχόλησης.