Εννέα τρόπους με τους οποίους η αυτόματη αναπροσαρμογή των μισθών μπορεί να επηρεάσει θετικά την οικονομία, παρουσιάζει σε ανακοίνωσή της η συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι επιτυγχάνεται διατήρηση της ζήτησης, μείωση της μισθολογικής ακαμψίας, βελτίωση της προβλεψιμότητας των μισθών, μείωση της ανάγκης για παροχές πρόνοιας, μείωση της μισθολογικής ανισότητας, ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, ενθάρρυνση της εργασιακής προσπάθειας, μείωση της ανάγκης για κυβερνητική παρέμβαση και ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας.

Όσον αφορά τη διατήρηση της συνολικής ζήτησης, η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι, αφού οι εργαζόμενοι έχουν την αγοραστική δύναμη για να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες, η αναπροσαρμογή μισθών «μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των υφέσεων και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης».

Επίσης, κάνει λόγο για μείωση της μισθολογικής ακαμψίας, που «μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας και στην προώθηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης»

Συνεχίζει, εξηγώντας ότι η βελτίωση της προβλεψιμότητας των μισθών «μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να προϋπολογίζουν καλύτερα το μέλλον» και κατ’ επέκταση «να οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης».

Η μείωση της ανάγκης για παροχές κοινωνικής πρόνοιας, σύμφωνα με την ΙΣΟΤΗΤΑ, προκύπτει από το γεγονός ότι λιγότεροι άνθρωποι θα βασίζονται σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης των φορολογουμένων και να απελευθερώσει πόρους για άλλες προτεραιότητες.

Η μείωση της μισθολογικής ανισότητας μπορεί να διασφαλίσει, προσθέτει η ΙΣΟΤΗΤΑ, ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο από την οικονομική ανάπτυξη, κάτι που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας, όπως αναφέρει.

Η ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας και στην προώθηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, σημειώνει στη συνέχεια.

Η ενθάρρυνση της εργασιακής προσπάθειας παρέχει στους εργαζομένους την αίσθηση της εργασιακής ασφάλειας και της δίκαιης μεταχείρισης, σύμφωνα με την ΙΣΟΤΗΤΑ, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Η μείωση της ανάγκης για κυβερνητική παρέμβαση στην αγορά εργασίας, μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ενώ η ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας προκύπτει από την αποτροπή πληθωριστικών τάσεων και προωθεί την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, καταλήγει η ανακοίνωση.