Την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της Συνόδου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στον Τύπο στις Βρυξέλλες μετά το πέρας των συζητήσεων.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι “η έκτακτη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα τη στρατηγική σχέση ΕΕ – Τουρκίας και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο ολοκληρώθηκε, όπως καλά γνωρίζετε, νωρίς σήμερα το πρωί. Κατά την πολύωρη διάρκεια της Συνόδου έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τους τρόπους δημιουργίας κλίματος, που θα επιτρέψει μια εταιρική σχέση ΕΕ και Τουρκίας και η οποία θα βασίζεται στις αρχές και αξίες της Ένωσης και το Διεθνές Δίκαιο”.

Σημείωσε ότι “ομόφωνη θέση, και θέλω να το τονίσω, όλων των ηγετών, ήταν όπως προαπαιτούμενο τούτου, δηλαδή μιας εταιρικής σχέσης, είναι ο τερματισμός των εκνόμων ενεργειών της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας, που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο”.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε περαιτέρω ότι “στα θέματα μεθοδολογίας και τακτικής, που θα πρέπει να ακολουθηθεί, τέθηκαν διάφορες προτάσεις, μεταξύ των οποίων η άμεση επιβολή κυρώσεων, ή να επιτραπεί να δοθεί περιθώριο στη διπλωματία, με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η προεδρεύουσα χώρα και σε περίπτωση αποτυχία λήψη αποφάσεων το αργότερο κατά τη Σύνοδο του επομένου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβρη, δηλαδή σε δύο μήνες και κάτι μέρες”.

“Όπως ρητά περιλαμβάνεται στην παράγραφο 20 των συμπερασμάτων, σε περίπτωση συνέχισης μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και επιλογές που έχει στη διάθεση της, μεταξύ άλλων και σύμφωνα με το άρθρο 29 της ΣΕΕ και το άρθρο 215 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ίδιας και των Κ-Μ της”, ανέφερε ο Πρόεδρος.

“Όπως είχα δηλώσει και προ της αναχώρησης μου από την Κύπρο οι κυρώσεις δεν ήταν και δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτό που προέχει είναι ο τερματισμός των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας και η δημιουργία του απαραίτητου θετικού κλίματος, προκειμένου να δοθεί έδαφος σε ένα γόνιμο διάλογο για οριστική επίλυση του Κυπριακού”, εξήγησε.

“Ύστερα από διαβουλεύσεις, και σταθμίζοντας πιθανά οφέλη από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και αφού έγιναν δεκτές οι παρεμβάσεις μας για προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, βεβαίως και της Ελλάδας, συλλογικά από την ΕΕ, από τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, ομόφωνα αποφασίσαμε πως το βάρος ευθύνης και οι επιλογές μεταφέρονται πλέον ξεκάθαρα στην Τουρκία”, ανέφερε ο Πρόεδρος.

“Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για τα αποτελέσματα της Συνόδου, αφού στο κείμενο των Συμπερασμάτων ρητά καλείται η Τουρκία”, δήλωσε ο Πρόεδρος και κατέγραψε τα εξής σημεία:

Όπως απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, επιβεβαιώνοντας την πλήρη αλληλεγγύη του Συμβουλίου της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο των οποίων η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά”. “Δεύτερον, καταδικάζει αλλά και παράλληλα και καλεί την Τουρκία να τερματίσει και να απόσχει στο μέλλον από τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

Τρίτον, καλεί την Τουρκία να αποδεχθεί την πρόσκληση της Κύπρου να συμμετάσχει σε διάλογο για την οριοθέτηση των μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας θαλασσίων ζωνών βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Τέταρτον, την ίδια ώρα το Συμβούλιο υποστηρίζει ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και παραμένει δεσμευμένο σε συνολική λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ, ενώ την ίδια ώρα καλεί την Τουρκία να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο. Προς τον πιο πάνω σκοπό, η ΕΕ εκφράζει την ίδια ώρα την ετοιμότητα της να συμβάλει ενεργά στην υποστήριξη των διαπραγματεύσεων με τον διορισμό εκπροσώπου της σε μία νέα Σύνοδο για την Κύπρο.

Πέμπτον, γίνεται ειδική αναφορά σεβασμού των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 550 (1984) και 789 (1992) που αφορούν την επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους ιδιοκτήτες και κατοίκους τους.

Έκτον, τίθεται σαφής όρος πως προκειμένου να δρομολογηθεί θετικό πολιτικό θεματολόγιο ΕΕ-Τουρκίας θα πρέπει να τερματισθούν οι παράνομες ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.

“Θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήταν όσο άνετη θα θέλαμε η συζήτηση και η κατάληξη σε ομόφωνη απόφαση. Υπήρχαν διιστάμενες απόψεις στον βαθμό έντασης της έκφρασης των επιθυμητών εκείνων ρητρών προκειμένου να εκφραστεί η πλήρης αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα της ΕΕ να στηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες που να αποτρέπουν την Τουρκία από έκνομες ενέργειες”, τόνισε.

“Παρόλα αυτά είμαι ικανοποιημένος γιατί μέσα από συνεπή αποτελεσματική διπλωματία μηνών, η απόφαση δημιουργεί θεσμικά – και το υπογραμμίζω – την προοπτική να συνεχίσουμε την προσπάθεια έχοντας την ΕΕ στο πλευρό μας αλλά και πρωτοστατούσα με πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των έκνομων ενεργειών και, το σημαντικότερο, την επανέναρξη των συνομιλιών. Υπάρχουν κάτω όλες οι προϋποθέσεις, και τώρα η Τουρκία πρέπει να αποφασίσει πώς αναλόγως θα πράξει ή ποια οδό θα ακολουθήσει”, ανέφερε.

“Τέλος θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ισχυρή στήριξη αλλά και τους υπόλοιπους των ηγετών για τη συμπαράσταση και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν για προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας που αποτελούν κυριαρχικά δικαιώματα της ίδιας της Ένωσης”, κατέληξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.