Η προαγωγή της υγιεινής των χεριών αποτελεί μια πρόκληση, που απαιτεί οργανωμένη στρατηγική ώστε να γίνει συνείδηση για κάθε επαγγελματία υγείας και για κάθε άτομο, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών, το Υπουργείο Υγείας.

Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με άλλους φορείς, έχει προγραμματίσει αριθμό δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές διαλέξεις και διάθεση ενημερωτικού υλικού για να ενισχύσει την καμπάνια προαγωγής της υγιεινής των χεριών. 

Το Υπουργείο σημειώνει ότι με στόχο πάντα την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας όλων των ασθενών, εντείνει τις προσπάθειές για την ευαισθητοποίηση τόσο των Επαγγελματιών Υγείας, όσο και του ευρύτερου κοινού, στην σημασία της υγιεινής των χεριών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ.

«Οι λοιμώξεις στους Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών, αφού αποδεδειγμένα έχουν συσχετιστεί με παρατεταμένη ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα, σωματική και συναισθηματική ταλαιπωρία των ασθενών, αύξηση της βακτηριακής αντοχής στα αντιβιοτικά και υψηλό οικονομικό κόστος», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι δεδομένου ότι ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης των λοιμώξεων είναι τα χέρια, η σωστή υγιεινή των χεριών συμβάλλει στη μείωση της μετάδοσης των παθογόνων παραγόντων και έχει αναγνωριστεί ως το πιο σημαντικό μέτρο για την πρόληψη της μετάδοσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων (Lee et al 2013; Berlin et al 2013). 

«Η σωστή υγιεινή των χεριών αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο και για την πρόληψη του ιού COVID-19, αφού η μετάδοση του γίνεται και μέσω της επαφής, αγγίζοντας μολυσμένα άτομα ή/και μολυσμένα αντικείμενα ή επιφάνειες», σημειώνει.

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι το φετινό θέμα για την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών,  επικεντρώνεται στην αναγνώριση ότι μέσα από την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών συνεισφέρουμε στην αλλαγή αλλά και στην υιοθέτηση κουλτούρας ασφάλειας.

«Συγκεκριμένα, η υγιεινή των χερών μπορεί να επηρεάσει άμεσα μια υγειονομική μονάδα και να εξασφαλίσει κλίμα ασφάλειας και ποιοτικής φροντίδας υγείας. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τα άτομα να εφαρμόζουν σωστά την πρακτική της υγιεινής των χεριών, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις δράσεις που ο ΠΟΥ προτείνει (“My five Moments For Hand Hygiene”) με τα κατάλληλα προϊόντα», σημειώνει.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει, παράλληλα, ότι με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσφορά ασφαλέστερης φροντίδας σε κάθε πολίτη, ο κάθε Επαγγελματίας Υγείας θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην στρατηγική της εφαρμογής της υγιεινής των χεριών, με στόχο τη δημιουργία της απαραίτητης εργασιακής κουλτούρας.

«Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι ασθενείς, οι επισκέπτες τους, αλλά και όλοι οι πολίτες, να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών όσο συχνότερα μπορούν, ιδιαίτερα όταν αγγίζουν αντικείμενα ή επιφάνειες, πριν το φαγητό, μετά την χρήση κοινόχρηστων χώρων, τουαλετών κ.λπ. και να ζητούν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να πλένουν τα χέρια τους πριν τους αγγίζουν», καταλήγει το Υπουργείο, στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΚΥΠΕ