Τα έργα ανάπλασης του δημόσιου κήπου Λεμεσού οδηγούν σε υποβάθμιση και όχι αναβάθμιση του πρασίνου και θα πρέπει να ανασταλούν οι εργασίες που ξεκίνησαν για τον παιδότοπο, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, η οποία θεωρεί ότι δεν ακολουθήθηκαν όλες οι ενδεδειγμένες διαδικασίες από το Δήμο Λεμεσού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΟΠΟΚ, ο Δήμος Λεμεσού δεν προέβη σε σχετική ενημέρωση της Περιβαλλοντικής Αρχής και δεν υπέβαλε την αναγκαία Έκθεση Πληροφοριών για το γενικό χωροταξικό σχέδιο (Master Plan) για την ανάπλαση του Δημόσιου Κήπου Λεμεσού.

«Κατόπιν κοινωνικών αντιδράσεων, ο Δήμος Λεμεσού επιχειρεί να παρουσιάσει τις κατασκευαστικές εργασίες που διεξάγονται στον δημόσιο κήπο Λεμεσού (παιδότοπο) ως κάτι ξεχωριστό και ανεξάρτητο, αντί ως τμήμα ενός ευρύτερου έργου ανάπλασης του δημόσιου κήπου», συνεχίζει και προσθέτει ότι «η τακτική αυτή του Δήμου Λεμεσού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κατακερματισμού και σαλαμοποίησης ενός έργου στα πλαίσια της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αυτή προβλέπεται από την σχετική Οδηγία της ΕΕ και την εναρμονιστική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο δημόσιος κήπος Λεμεσού, αναφέρει η ΟΠΟΚ, αποτελεί τον πλέον εμβληματικό και σημαντικό δημόσιο χώρο πρασίνου στην πόλη της Λεμεσού, «ωστόσο, τόσο η σχεδιαζόμενη παιδική χαρά, όσο και το γενικό χωροταξικό σχέδιο της συνολικής ανάπλασης του, έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, χωρίς να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση».

Λόγω της μη υποβολής του συνολικού έργου ανάπλασης στην προβλεπόμενη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο Δήμος Λεμεσού δεν προέβη σε καμία μορφή δημόσιας διαβούλευσης με τους δημότες, τους περίοικους και τους χρήστες του δημόσιου κήπου, με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, συμπληρώνει.

Επιπρόσθετα, σημειώνει η ανακοίνωση, σύμφωνα και με σχετική επιστολή του Τμήματος Δασών, ημερομηνίας 27.10.2022, ο Δήμος Λεμεσού δεν αποτάθηκε στο Τμήμα Δασών για εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας, πριν από την έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση της παιδικής χαράς, ενώ μετά από τη λήψη σχετικών καταγγελιών και τη διερεύνηση της υπόθεσης, κλιμάκιο του Τμήματος Δασών επισκέφθηκε τον χώρο διεξαγωγής των εργασιών και διαπίστωσε ότι έγιναν εκσκαφές πλησίον των δέντρων για την εγκατάσταση της παιδικής χαράς.

«Όπως διαφαίνεται, κατά τις εκσκαφές που έγιναν στο χώρο, αφαιρέθηκε μέρος του ριζικού συστήματος, ενέργεια η οποία εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στα ήδη καταπονημένα δέντρα» λέει η Ομοσπονδία και υποδεικνύει ότι το Τμήμα Δασών εντόπισε συγκεκριμένες παραβάσεις και ετοιμάζει τους φακέλους των υποθέσεων εναντίον του Δήμου Λεμεσού και του υπεύθυνου εργολάβου για λήψη μέτρων.

Επιπλέον, σημειώνει η ΟΠΟΚ, εκτιμώντας την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον χώρο, το Τμήμα Δασών εισηγήθηκε προς τον Δήμο Λεμεσού την εφαρμογή μίας δέσμης μέτρων, προς αποφυγή της ολικής ή μερικής ξήρανσης ή/και μείωσης του κινδύνου πτώσης των δέντρων, σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων.

Αν και η Ομοσπονδία θεωρεί ότι οι ενέργειες του Τμήματος Δασών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται στην ολότητά του, «καθότι παραμένει ανοικτό το ζήτημα της κατάληψης γης (land take) και σφράγισης εδάφους (soil sealing) ενός πολύ μεγάλου τμήματος του Δημόσιου Κήπου Λεμεσού, έκτασης περίπου 4.220 τ.μ., μέσω της εγκατάστασης πλαστικού πατώματος ασφαλείας στο χώρο κατασκευής της παιδικής χαράς».

Ως εκ τούτου, εκφράζει τους σοβαρούς προβληματισμούς και τις έντονες επιφυλάξεις της όσον αφορά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα των προγραμματιζόμενων έργων και ζητά την αναστολή των έργων για τον παιδότοπο.

«Κάθε ενέργεια αναβάθμισης των δημόσιων χώρων πρασίνου είναι θεμιτή και αναγκαία, αρκεί να γίνεται στη βάση των νενομισμένων διαδικασιών, έπειτα από ορθό προγραμματισμό, επαρκή μελέτη και περιβαλλοντική αξιολόγηση», αναφέρει και προσθέτει πως «δυστυχώς, οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν στην περίπτωση των προγραμματιζόμενων έργων στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού».

Η ΟΠΟΚ ζητά διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με τις ενδιαφερόμενες αρχές και επηρεαζόμενες ομάδες δημοτών, εκπόνηση γενικού χωροταξικού σχεδίου για ολόκληρο τον δημόσιο κήπο Λεμεσού και προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ.

Επιπρόσθετα εισηγείται διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στο αναθεωρημένο γενικό χωροταξικό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να σέβεται τα υφιστάμενα δέντρα και να ενσωματώνει τις εισηγήσεις του Τμήματος Δασών για άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων και την υποβολή του γενικού χωροταξικού σχεδίου σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με βάση την κοινοτική οδηγία της ΕΕ και την εναρμονιστική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνει ακόμη πως θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες με βάση τις οποίες μία ιδιωτική εταιρεία μπορεί να επεμβαίνει σε έναν δημόσιο χώρο πρασίνου, κατόπιν σχετικής δωρεάς, διατήρηση και αποκατάσταση του μοντέρνου αναψυκτηρίου του, απομάκρυνση των ζώων υπό αιχμαλωσία, κλείσιμο του ζωολογικού κήπου και ενοποίηση του χώρου.