Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τους νόμους για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού με 34 ψήφους υπέρ και 13 αποχές των βουλευτών του ΑΚΕΛ.

Στο επίμαχο ζήτημα της μεταφοράς του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού από το Υπουργείο Μεταφορών που βρίσκεται σήμερα, αποφασίστηκε τελικά η μεταφορά του Τμήματος στο Υφυπουργείο ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του και αφού δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές.

Συγκεκριμένα, ψηφίστηκαν τέσσερις νόμοι, ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021, ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021, ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε η έναρξη λειτουργία του νέου Υφυπουργείου θα γίνει τον Ιούλιο του 2022.