Με ανακοίνωση της η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγγέλλει την Κυβέρνηση ότι αρνείται να επιτρέψει τον έλεγχο σε σχέση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που σχετίζεται άμεσα με απώλεια δημοσίων εσόδων

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία 18 πρόσωπα που σχετίζονται με το Καζίνο θέρετρο στην Λεμεσό φαίνεται να πολιτογραφήθηκαν, χωρίς να καταβάλουν στο Κράτος τις αναγκαίες πληρωμές από τη φορολογία εισοδήματος, ούτε και μεταβιβαστικά τέλη και ΦΠΑ που θα προέκυπταν από την αγορά κατοικίας.

Όπως αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία αυτές οι ενέργειες της Κυβέρνησης φαίνεται να συνιστούν κατά χάριν πολιτογράφηση, και άρα εκτός νομικού πλαισίου, σε πρόσωπα που μετέχουν σε εταιρεία συμβεβλημένη με το Κράτος. Πρόκειται για ενδεχόμενη απώλεια εσόδων ύψους εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία.