Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  που επλήγησαν από την πανδημία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Η δημόσια υποστήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή δανείων με επιδοτούμενα επιτόκια, θα είναι ανοικτή σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η βοήθεια θα παρασχεθεί από τους πόρους του Κυπριακού Ταμείου Ενέργειας των Ταμείων, το οποίο ιδρύθηκε με συμφωνία μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τη διαχειρίζεται η ΕΤΕπ .