Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα συνέλθει εκ νέου σήμερα στις 17.30, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσει τις τροπολογίες, που κατέθεσαν ή θα καταθέσουν τα κόμματα επί του νομοσχεδίου για τις κυβερνητικές εγγυήσεις και του προσχεδίου του διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών, την έκδοση του οποίου προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άγγελο Βότση, και διευκρίνιση του στο ΚΥΠΕ, εάν καταστεί δυνατόν να ετοιμαστούν τα σχετικά κείμενα με τροπολογίες από τις Υπηρεσίες της Βουλής είναι πιθανόν το νομοσχέδιο να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής που θα συνέλθει το απόγευμα της Τρίτης.

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών που συνεδρίασε την Πέμπτη το απόγευμα, τέθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου και του σχετικού διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών μετά τις διαβιβασθείσες θέσεις των κομμάτων.

Στην επιστολή που συνοδεύει το νέο κείμενο του νομοσχεδίου και του διατάγματος, αναφέρεται ότι φάνηκε πως δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, όπως ήταν και η παράκληση του Υπουργείου Οικονομικών, παρόλα αυτά το Υπουργείο προέβη σε αξιολόγηση των σχολίων που υποβλήθηκαν από τα κόμματα και προχώρησε σε αλλαγές στο κείμενο του προτεινόμενου νόμου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει και εναλλακτικό σενάριο στη βάση άλλων μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας, που να είναι συμβατά με το προσωρινό πλαίσιο που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ από διαφορετικές πηγές, φέρουν τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Οικονομικών, να έκανε αναφορά σε απόσυρση του νομοσχεδίου στην περίπτωση που από τις τροπολογίες και συγκλίσεις διαφανεί ότι αλλοιώνεται η φιλοσοφία του προτεινόμενου νόμου.

Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να το αποσύρει το νομοσχέδιο πριν να ξεκινήσει η συζήτηση του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με βάση το άρθρο 52 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποχρεούνται να εκδώσει δια δημοσιεύσεως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εντός δέκα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως εις το αντίστοιχο γραφείο οιονδήποτε νόμο ή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων εκτός εάν εντός της προθεσμίας αυτής ασκήσει, το δικαίωμα της αρνησικυρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του Συντάγματος, ή το δικαίωμα αναπομπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 51, ή το δικαίωμα αναφοράς εις το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως ορίζεται στα άρθρα 140 και 141.

ΚΥΠΕ