Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού στην οποία είχαν προσφύγει πρόσφατα 7 γιατροί της Πολυκλινικής Υγείας, απέρριψε το αίτημα των συγκεκριμένων γιατρών, όπως έχουμε πληροφορηθεί- για την λήψη προσωρινών μέτρων αναστολής ένταξης του νοσηλευτηρίου στο ΓεΣΥ. Οι συγκεκριμένοι γιατροί, εκπροσωπώντας κι αριθμό επηρεαζόμενων συναδέλφων τους στην Πολυκλινική, ζητούσαν αναστολή της ένταξης για περίοδο δύο χρόνων, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν εναλλακτικό νοσηλευτήριο να ασκούν την εργασία τους. Υποστήριζαν ακόμη ότι καθυστερημένα τους δόθηκε σχετική προειδοποίηση απο το νοσηλευτήριο και δεν είχαν στη διάθεση τους εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μεταφέρουν αλλού τις εργασίες τους, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι ίδιοι αλλά και τα δικαιώματα των ασθενών τους. Μετά την απόρριψη του αιτήματος τους από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού προχωρούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι διαδικασίες ένταξης της Πολυκλινικής Υγείας στο ΓεΣΥ.
Να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, έλαβε απόφαση απόρριψης του αιτήματος των γιατρών για τη λήψη προσωρινών μέτρων, ενώ εκκρεμεί ενώπιον της η ουσία της υπόθεσης.