Η 31η Ιουλίου ορίζεται ως η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ1ΛΟΓ) για το φορολογικό έτος 2020. 

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή αυτή θα γίνει χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης. 

Πηγή: ΚΥΠΕ