Τη σημασία της σύναψης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ελλάδας, υπογραμμίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Κάνοντας λόγο για τη δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η συμφωνία δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον όσον αφορά την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Όπως σημειώνουν, σημαντικότερο σημείο της συμφωνίας αποτελεί «η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον της επικράτειας ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών, η οποία περιλαμβάνει και την χρήση στρατιωτικών μέσων (ένοπλης βίας), σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

«Πρόκειται για την πρώτη φορά που τέτοια ρήτρα περιέχεται σε διμερή συμφωνία της Ελλάδας με Ευρωπαίο εταίρο ή σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και βεβαίως δημιουργεί νέο περιβάλλον όσον αφορά την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της χώρας μας», αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές.

«Η εν λόγω ρήτρα μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν τα δύο μέρη διαπιστώσουν ότι υπάρχει ένοπλη επίθεση εναντίον της επικράτειας ενός από αυτά και άρα δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλει η συνθήκη της Ουάσιγκτον (ΝΑΤΟ) και η συνθήκη της Λισσαβώνας (ΕΕ)», συμπληρώνουν.

Διευκρινίζουν παράλληλα ότι «σε αντίθεση με το άρθρο 5 της συνθήκης της Ουάσιγκτον, το άρθρο 2 της συμφωνίας αφορά επίθεση εναντίον της επικράτειας μίας εκ των δύο χωρών, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, αλλά δεν αφορά στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί εκτός επικράτειας».

Επιπλέον, οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι «με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, ενσωματώθηκε στο προοίμιο ρητή αναφορά στις κοινές αξίες και αρχές που διέπουν τις δύο χώρες με σαφή αναφορά στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

«Η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας περιέχει, πέρα από την στρατηγική συνεργασία και την στρατιωτική συνεργασία ειδικό κεφάλαιο για την στενή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική, το οποίο προβλέπει τακτικές επαφές μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, αλλά και τον συντονισμό εν γένει μεταξύ των δύο Υπουργείων τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή πλαίσια (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ)», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Τέλος, υπογραμμίζουν ότι στο κείμενο της συμφωνίας γίνεται ειδική αναφορά στην επιδίωξη ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο, με σεβασμό στις στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας με άλλους συμμάχους, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ. «Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε ενημερώσει έγκαιρα την αμερικανική πλευρά για την επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας αυτής», καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές.