Προχωρούμε στην ουσιαστική συζήτηση των υποθέσεων διαφθοράς, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης.

Ο κ. Σαββίδης μιλούσε πριν από την σύσκεψη της Ομάδας Συντονισμού Διερεύνησης Υποθέσεων Διαφθοράς, την Πέμπτη, στη Νομική Υπηρεσία.

Αρχικά, ο κ. Σαββίδης εξήγησε ότι ο σκοπός της Ομάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς είναι πετύχει ένα καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στη Νομική Υπηρεσία και στις υπηρεσίες που εργάζονται σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία για τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς, έτσι ώστε οι υποθέσεις να τύχουν καλύτερου συντονισμού και κατ’ επέκτασιν καλύτερων αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό, συμπλήρωσε, έχουν οριστεί εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, της ΜΟΚΑΣ και της Αστυνομίας.

«Θα προχωρήσουμε στην ουσιαστική πλέον συζήτηση, όπου θα καθορίσουμε το είδος των υποθέσεων και θα ετοιμάσουμε τον σχετικό κατάλογο για να δούμε πώς θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός», τόνισε ο Γενικός Εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι στην ομάδα θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλες υπηρεσίες του κράτους, αν κριθεί ότι τούτο είναι απαραίτητο. «Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι το Τμήμα Φορολογίας, το Τμήμα Τελωνείων ή άλλα τμήματα, εάν η εξεταζόμενη υπόθεση χρειάζεται τη συνεισφορά των αρμόδιων τμημάτων», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον όγκο των διερευνώμενων υποθέσεων, ο κ. Σαββίδης υπογράμμισε ότι το εύρος τους είναι αυτονόητο από το ότι καλύπτουν υποθέσεις διαφθοράς. «Έχει ήδη διοριστεί, αν και δεν έχει ακόμα αρχίσει τη λειτουργία της, η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Διαφθορά, με την οποία θα συνεργαζόμαστε και θα μας αποστέλλει τις οποιεσδήποτε καταγγελίες κρίνει ότι χρήζουν ανακριτικής διαδικασίας και κατ’ επέκτασιν αξιολόγησης κατά πόσον θα πρέπει να οδηγηθούν στα δικαστήρια», επεσήμανε.

«Προσβλέπουμε ως Νομική Υπηρεσία, ως Γενικός και ως Γενικός Βοηθός Εισαγγελέας, που είμαστε οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την προώθηση των όποιων ποινικών υποθέσεων, στο να προχωρήσουμε στην όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διερεύνησή τους», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τις υποθέσεις από τις οποίες θα ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι «έχουμε προβεί στη συμπλήρωση της διερεύνησης και στην καταχώριση υποθέσεων που εμπίπτουν στον κύκλο της διαφθοράς και έχουν καταχωρισθεί υποθέσεις στα δικαστήρια».

Παράλληλα, σημείωσε, υπάρχουν και άλλες σοβαρές υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το θέμα του καταργηθέντος προγράμματος πολιτογραφήσεων, υποθέσεις που αφορούν λειτουργούς και έχουν καταχωρισθεί στα δικαστήρια, καθώς και μια σειρά άλλων υποθέσεων τις οποίες μέχρι τώρα η Νομική Υπηρεσία ως σοβαρές ποινικές υποθέσεις στις τακτικές συνεδρίες της με την ηγεσία της Αστυνομίας.

«Αυτές οι υποθέσεις πλέον θα κατηγοριοποιηθούν και θα συνεχίσουν να τυγχάνουν χειρισμού από αυτή τη σύνθεση αντί από τις συναντήσεις που γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται με την ηγεσία της Αστυνομίας», εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα συζητηθεί στη σύσκεψη, ο κ. Σαββίδης υπέδειξε ότι «είναι πρόωρο να αναφέρουμε συγκεκριμένα τι θα γίνει». «Αναμένουμε να γίνουν κάποιες παρουσιάσεις από την Αστυνομία και να δούμε πώς θα τύχουν περαιτέρω χειρισμού αυτές οι υποθέσεις», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ