Στην τοποθέτηση δύο φωλιών για ανθρωποπούλια στο χώρο περιμετρικά της Λίμνης Κατακράτησης Ομβρίων του ΣΑΛΑ στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, προχώρησε το Συμβούλιο σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Το ΣΑΛΑ προχώρησε βασικά στην υιοθέτηση σχετικής εισήγησης του Αναδόχου Συντήρησης του Πρασίνου του Συμβουλίου Ανδρέα Κρητικού.

     

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα για δημιουργία ενός εκτενούς δικτύου φωλιών ανθρωποπουλιών, με σκοπό την αύξηση του πληθυσμού τους και τη βιολογική καταπολέμηση των τρωκτικών. 

Με την δράση του αυτή το ΣΑΛΑ συνδράμει στην πολιτική της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η οποία από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90 μέχρι σήμερα έχει εγκαταστήσει και ελέγχει κάθε χρόνο πέραν των 200 φωλιών σε όλη τη Κύπρο κυρίως σε γεωργικές και κτηνοτροφικές περιοχές.

Τα ανθρωποπούλια είναι νυκτόβια αρπακτικά πουλιά της οικογένειας των κουκουβάγιων , πολύ ωφέλιμα για τη γεωργία, καθώς ένα μεγάλο μέρος της διατροφής τους αποτελείται από τρωκτικά που προκαλούν ανυπολόγιστες ζημιές στον άνθρωπο.

Ένα ζευγάρι ανθρωποπούλια μαζί με τους νεοσσούς του καταναλώνει χιλιάδες αρουραίους και ποντικούς σε έναν χρόνο και αυτό καθιστά τα ανθρωποπούλια ένα από τα πιο πολύτιμα άγρια πουλιά.

Η περίοδος αναπαραγωγής τους ξεκινάει συνήθως στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Το ανθρωποπούλι αλλά και όλα τα είδη κουκουβάγιων που υπάρχουν στην Κύπρο προστατεύονται αυστηρά από τον νόμο αν και πολύ συχνά ασυνείδητοι κυνηγοί τις σκοτώνουν.