Απάντηση σε δημοσίευμα σε σχέση με την απώλεια κονδυλίου 650 χιλιάδων ευρώ, για δημιουργία «Υπαίθριου Μουσείου Αλιείας», που περιλάμβανε αποκατάσταση της αποβάθρας του παλιού λιμανιού και του ιστορικού σκάφους «Λάμπουσα», δίνει ο Δήμος Λεμεσού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, στην προσπάθεια του για απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων ευρωπαϊκών κονδυλίων, είχαν ετοιμαστεί οι απαραίτητες μελέτες για δημιουργία «Υπαίθριου Μουσείου Αλιείας» , ενώ επιτεύχθηκε η εξασφάλιση προέγκρισης για συμπερίληψη του έργου στα έργα που θα προωθούνταν από εξοικονομήσεις του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014 – 2020».

Όσον αφορά τη σύμβαση της αποκατάστασης της αποβάθρας, προστίθεται, υπήρξε κατ’ αρχή κάποια καθυστέρηση στην υπογραφή της, εν αναμονή της εξασφάλισης της χρηματοδότησης, ενώ στη συνέχεια, ο εργολάβος αντιμετώπισε προβλήματα στην έγκαιρη προμήθεια των εξειδικευμένων υλικών από το εξωτερικό, λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και εν συνεχεία του πολέμου στην Ουκρανία και των προβλημάτων με τις διεθνείς μεταφορές.

«Ο Δήμος Λεμεσού, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ενεργώντας στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για εξεύρεση λύσης για το θέμα μέσω των θεσμοθετημένων διαδικασιών, υποχρεώθηκε να τερματίσει την εν λόγω σύμβαση», σημειώνεται.

Δυστυχώς, υποδεικνύει η ανακοίνωση, δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρονικά περιθώρια για επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, ενώ τα σχετικά κονδύλια προωθήθηκαν από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε άλλα έργα.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες αποκατάστασης του σκάφους Λάμπουσα οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα 2014 – 2020» βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τέλος του έτους.