Με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στις απαραίτητες θεραπείες ασθενών με χρόνιες παθήσεις, όπως είναι οι θαλασσαιμικοί, οι αιμοκαθαρόμενοι, οι καρκινοπαθείς και τα άτομα που λαμβάνουν σε τακτική βάση βιολογικούς παράγοντες, αποφασίστηκε όπως μόνο για σκοπούς μετάβασης από και προς το ιατρικό κέντρο, οι ασθενείς μπορούν να μετακινούνται χωρίς την αποστολή γραπτού μηνύματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου (έντυπο ή γραπτό μήνυμα με τα στοιχεία του ραντεβού, βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό, κτλ.) για σκοπούς ελέγχου.

Από την αποστολή γραπτού μηνύματος εξαιρούνται και τα άτομα που πιθανόν να χρειάζεται να συνοδεύσουν τους ασθενείς για τη θεραπεία τους. Νοείται ότι για οποιαδήποτε άλλη μετακίνησή τους για προσωπικούς λόγους, οι ασθενείς οφείλουν να αποστέλλουν γραπτό μήνυμα στο 8998.

Επιπρόσθετα, και για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ γονέων και των παιδιών τους, από την αποστολή γραπτού μηνύματος εξαιρούνται οι διαζευγμένοι γονείς ή οι γονείς που τελούν σε διάσταση.

Οι διαζευγμένοι γονείς/γονείς που τελούν σε διάσταση εξαιρούνται από τη χρήση SMS μόνο για σκοπούς μετακίνησης από και προς τη μόνιμη κατοικία των ανήλικων τέκνων τους τις μέρες και τις ώρες που έχουν την ευθύνη για τη φύλαξη των παιδιών τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει Διάταγμα Δικαστηρίου, αυτό θα πρέπει να παρουσιάζεται στις Αρχές σε περίπτωση ελέγχου, ενώ όπου δεν υφίσταται Δικαστικό Διάταγμα, θα πρέπει να προσκομίζεται συμπληρωμένο το Έντυπο Β και βεβαίωση από τον/την εν διαστάσει σύζυγο.