Οι αυτόχθονες πληθυσμοί προστατεύουν το 80% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο το 50% των παγκόσμιων εδαφών, ενώ έχουν έννομα δικαιώματα ιδιοκτησίας μόνο για το 10% αυτών των εδαφών. Είναι αυτοί οι λαοί που έχουν υποστεί από μας τους υπόλοιπους πολιτισμένους, προοδευμένους και πλούσιους, τη φτώχεια, τη βία, την εκμετάλλευση, την υποδούλωση, τον αφανισμό.

Τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με διακηρύξεις και ψηφίσματα ανακοίνωσαν πως θεωρούν τους αυτόχθονες της Γης το κλειδί της αντιμετώπισης για την κλιματική αλλαγή. Και τους ζητάμε, τώρα, να μας σώσουν.

Και δεν ντρεπόμαστε…

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ειρήνη Λαλάκη