Στις 23 Μαρτίου του 1821, για πρώτη φορά μετά από αιώνες, σε ελεύθερο ελληνικό έδαφος, συντάσσεται ένα κείμενο που φέρει τον τίτλο «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» και είναι η πρώτη επαναστατική προκήρυξη των οπλαρχηγών της Πελοποννήσου, που γνωστοποιούν διεθνώς την πρόθεσή τους: «ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν».

Η Ελληνική Επανάσταση μόλις έχει κηρυχθεί. Και το ημερολόγιο γράφει 23 και όχι 25 Μαρτίου.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ειρήνη Λαλάκη