Κάθε χρόνο και για όσο ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη Γη, άλλοτε στις 22 και άλλοτε στις 23 Σεπτεμβρίου, οι ακτίνες του πέφτουν κατακόρυφα στον ισημερινό. Αυτό σημαίνει πως αυτή την αστρική ημέρα το κέντρο του ηλιακού δίσκου βρίσκεται για ίσο χρονικό διάστημα πάνω και κάτω από τον ορίζοντα κάθε τόπου. Δηλαδή το ημερήσιο και το νυχτερινό τόξο που διαγράφει ο ήλιος είναι ίσα μεταξύ τους. Και αυτό πάλι με τη σειρά του σημαίνει πως η ημέρα έχει την ίδια διάρκεια με τη νύχτα.

Ισημερία έχουμε στον πλανήτη μας δύο φορές τον χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η γραμμή Ήλιου – Γης είναι κάθετη στον άξονα περιστροφής της Γης, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ειρήνη Λαλάκη