Στο 51,6% βρισκόταν το 2020 ο δείκτης κινδύνου φτώχειας στην Κύπρο για άτομα κάτω των 65 ετών σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας (σε σχέση με 64,0% στον μέσο όρο της ΕΕ) σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε το 2020 στην Δανία (48,7%) και στην Ιρλανδία (49,9%), ενώ σε εννέα κράτη μέλη καταγράφηκε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Λιθουανία (85,4%), τη Ρουμανία (84,2%) και τη Λετονία (80,6%).

Ως ένταση εργασίας ορίζεται ο βαθμός στον οποίο όλα τα μέλη ενός νοικοκυριού που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία έχουν εργαστεί σε σχέση με το πόσο θα μπορούσαν να είχαν εργαστεί κατά μια συγκεκριμένη περίοδο.

Σύμφωνα με το σημείωμα της Eurostat, η γενική τάση είναι πως όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης έντασης εργασίας ανά νοικοκυριό, τόσο χαμηλότερες πιθανότητες υπάρχουν πως τα άτομα που μένουν σε αυτό αυτό θα διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat για την ΕΕ το 2020, ενώ ο δείκτης κινδύνου φτώχειας βρισκόταν στο 64,0% για τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή έντασης εργασίας, βρισκόταν στο 5,3% για τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ υψηλή ένταση εργασίας, και στο 23,6% για τα άτομα που ζούσαν σε νοικοκυριά με μέτρια ένταση εργασίας.

Η ίδια τάση εντοπίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σημειώνει η Eurostat. Στην περίπτωση της Κύπρου, βρισκόταν στο 3,8% για τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ υψηλή ένταση εργασίας, και στο 27,8% για τα άτομα που ζούσαν σε νοικοκυριά με μέτρια ένταση εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ