Την ετοιμότητά της κυβέρνησης να συζητήσει με τα συμπολιτευόμενα κόμματα για περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου των εκποιήσεων και στήριξη των ευάλωτων ομάδων, εκφράζει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ προστασίας των δανειοληπτών και της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Σε δήλωσή του έπειτα από την κοινή δήλωση των κομμάτων, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, ο κ. Κεραυνός σημειώνει πως η Κυβέρνηση κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα δέσμη μέτρων με την οποία πρότεινε βελτιώσεις στο πλαίσιο των εκποιήσεων και ενέργειες για την περαιτέρω στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών, ενώ το νομοσχέδιο για την ειδική δικαιοδοσία των δικαστηρίων συζητήθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως αναφέρει, «στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου και με υπευθυνότητα για εξεύρεση μιας οριστικής λύσης, η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει και να καταλήξει στη βάση των όσων αναφέρονται στη δήλωση των τριών κομμάτων ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ και των συγκεκριμένων θετικών και εποικοδομητικών προτάσεων τους, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το εν λόγω πλαίσιο».

«Μια ολιστική αντιμετώπιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο την προστασία δανειοληπτών και την ισορροπία που θα πρέπει να υπάρχει, αλλά και την χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα και το αξιόχρεο της χώρας, είναι απαραίτητη», καταλήγει.

Η κοινή δήλωση ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ

Σε κοινή τους δήλωση λίγο νωρίτερα, τα τρία κόμματα ανέφεραν ότι «η κυβερνητική πρόταση μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων».

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται στην κοινή τους δήλωση, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ συμφώνησαν πέραν από τις κυβερνητικές προτάσεις, να εξεταστούν, με στόχο την άμεση υλοποίηση τους, και μια σειρά από άλλα ζητήματα.

«Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Χρηματοοικονομικού Επίτροπου. Στο πλαίσιο αυτό να συνεχιστεί η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου του, η αναβάθμιση του προσωπικού του και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών», αναφέρεται.

Συμφώνησαν επίσης όπως εξεταστεί η διεύρυνση των προϋποθέσεων για υποβολή παραπόνων στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, «έτσι ώστε να επιτρέπεται η εξέταση παραπόνων για παράνομες χρεώσεις ή/και καταχρηστικές ρήτρες ή παντός άλλου είδους παράνομων χρεώσεων».

Τα τρία κόμματα θα εξετάσουν επίσης «διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διαμεσολαβητικής διαδικασίας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ώστε να αξιοποιείται από μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών μας, για σκοπούς αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων, αλλά και εξυπηρετούμενων δανείων».

Άλλο ζήτημα είναι η «εξωδικαστική επιβεβαίωση δανείου, σε συνδυασμό με την τροποποίηση που ψηφίστηκε την περασμένη βδομάδα στον περί Μεταβιβάσεων και Υποθηκεύσεων Ακινήτων Νόμο, η οποία υποχρεώνει τον πιστωτή να αποστέλλει με την επιστολή Θ, βεβαίωση του υπολοίπου του δανείου από ανεξάρτητο σύμβουλο, το κόστος της οποίας θα επωμίζεται ο πιστωτής».

Επίσης, «ρύθμιση της δυνατότητας χρησιμοποίησης της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου σε δικαστική διαδικασία υπό μορφή μαρτυρίας, τόσο στο πλαίσιο του δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας όσο και οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας».

ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ συμφωνούν όπως εξεταστεί ακόμα «η περαιτέρω συζήτηση για τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου που αφορά τη σύσταση Ειδικού Τμήματος Επίλυσης Χρηματοπιστωτικών Διαφόρων στα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα οποία να εκδικάζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις προσφυγές δανειοληπτών που διαφωνούν με τις υπερχρεώσεις».

«Ταυτόχρονα, θα συζητήσουμε και θα καταλήξουμε επί της Κυβερνητικής πρόθεσης για επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Εστία προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα», καταλήγουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ