Μέτρα οδικής ασφάλειας έναντι δαπάνης €200.000 που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων στις αρχές του έτους προωθούνται για τη βελτίωση του δρόμου Ερήμης – Αγ. Αμβροσίου – Ομόδους – Μανδριών και της οδικής ασφάλειας, όπως ανέφερε χθες βράδυ ο Υπουργός Μεταφορών, στο φεστιβάλ Ππαλουζέ, στον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού.

Ο Γιάννης Καρούσος πρόσθεσε πως οι εργασίες θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθούν εντός του 2022, ενώ προωθείται η κατασκευή κόλπων στάσης βαρέων οχημάτων μόλις ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις έναντι δαπάνης €300.000 περίπου, εντός του 2023.

Σημείωσε ότι η κατασκευή τρίτης λωρίδας μεγάλου μήκους στο δρόμο Καντού – Ομόδους, αίτημα των κατοίκων της περιοχής, δεν είναι εφικτή επειδή δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα εγκεκριμένα γεωμετρικά πρότυπα για υπεραστικούς δρόμους.

Ο Υπουργός υπέδειξε πως για λόγους οδικής ασφάλειας έχουν κατασκευαστεί αρκετά μέτρα οδικής ασφάλειας/κυκλοφοριακής ύφεσης στο δρόμο Ερήμης – Μανδριών όπως υπερυψωμένες συμβολές, δεξιόστροφες λωρίδες, διαπλατύνσεις ερεισμάτων με την κατασκευή τοιχίων και επενδυμένων αυλακιών σε μεγάλα τμήματα όλου του δρόμου όπως και έργα απορροής ομβρίων.

Η επίστρωση του παλαιού δρόμου που διέρχεται διαμέσου του Αγίου Αμβροσίου έγινε εντός Ιουλίου του 2022 στο πλαίσιο του συμβολαίου περιοδικής συντήρησης της επαρχίας και αστικών περιοχών Λεμεσού.