Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2023, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο, που προβλέπεται από το άρθρο IV.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αναφέρει ότι η οικονομία της Κύπρου ήταν ανθεκτική στις επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με ανάπτυξη 5,6% το 2022 και την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα έφτασε το 2,3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος μειώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, σημειώνει ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνέβαλαν στον πληθωρισμό και σε μεγαλύτερο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Επιπλέον, το ΔΝΤ σημειώνει ότι οι δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας στον τραπεζικό τομέα παρέμειναν υψηλοί και η κερδοφορία βελτιώθηκε, ενώ η απομόχλευση του χρέους του ιδιωτικού τομέα εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από την αργή επίλυση του ζητήματος του υφιστάμενου αποθέματος ΜΕΔ.

Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο περίπου 3%, υποστηριζόμενη από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και περαιτέρω επέκταση του τομέα Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).