Επιστολή με θέμα την καλύτερη ενημέρωση των αστυνομικών για τις πρόνοιες του νόμου σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης σε χώρο στάθμευσης για ΑμεΑ απέστειλε προς τον Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρο Μιχαηλίδη η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.  
 
«Έχουμε δεχθεί παράπονα με τα οποία διαπιστώνουμε έλλειψη γνώσης από αστυνομικούς για την εγκύκλιο ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019 με την οποία τους ενημερώνατε για νομικές πρόνοιες του πιο πάνω νόμου και τί να εφαρμόζουν όταν διαπιστώνουν ή γίνονται δέκτες παραπόνων για στάθμευση σε χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ» αναφέρεται στην επιστολή της Οργάνωσης Παραπληγικών και προστίθεται: «Σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης σε ιδιωτικό χώρο (π.χ. πολυκατοικίες) όπως τους καθοδηγείτε για τον σχηματισμό φακέλου και τον χαρακτηρισμό της ως μικροπαράβαση/καταγγελία και αξιοποίηση της πρόνοιας του περί ατόμων με αναπηρίες νόμου για τιμωρία σε αυτές τις περιπτώσεις».
 
Στην επιστολή της η Οργάνωση Παραπληγικών επισημαίνει ακόμη ότι αστυνομικοί που δεν γνωρίζουν τους νόμους βλάπτουν την εικόνα της αστυνομίας προς τους πολίτες.
 
«Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι αστυνομικοί να ενημερωθούν για το πιο πάνω θέμα και με προθυμία να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες όταν δεχθούν τέτοια παράπονα για να τιμωρούνται όσοι επιλέγουν να σταθμεύουν παράνομα σε χώρους για ΑμεΑ», τονίζεται.
 
Αναφορικά με τις πρόνοιες του Περί Ατόμων με Αναπηρίες νόμου του 2000 (127(I)/2000), για το μπλε δελτίο στάθμευσης και τους χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου αναφέρει ότι όποιος χρησιμοποιεί δελτίο στάθμευσης χωρίς να είναι δικαιούχος ή σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που προορίζεται για άτομα με αναπηρίες χωρίς να είναι κάτοχος δελτίου στάθμευσης, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλια διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (€1.285) ή και με τις δύο αυτές ποινές.