Ενημέρωσης για τις θεραπείες και τον εξοπλισμό που διαθέτει το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (ΓΟΚ), στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, έτυχε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από την έναρξη τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Ογκολογικού από τον Οκτώβριο του 2017.
Ο ιδρυτής και Ιατρικός Διευθυντής του Κέντρου, καθηγητής Νίκο Ζαμπόγλου ενημέρωσε τον Υπουργό για τις εξειδικευμένες θεραπείες που γίνονται στο Κέντρο, το οποίο είναι συμβεβλημένο στο ΓεΣΥ,
κι εξήγησε ότι το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο εξυπηρετεί, τόσο ασθενείς στην Κύπρο, οι οποίοι χωρίς την πρόσβαση αυτή σε θεραπείες θα χρειάζονταν να μεταβούν στο εξωτερικό, όσο και ασθενείς από άλλες χώρες, που ταξιδεύουν στο νησί μας για να τύχουν νοσηλείας από το Κέντρο.
Ο Υπουργός ενημερώθηκε επίσης και για τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο μαζί με πανεπιστήμια από πολλές χώρες του εξωτερικού, όπως Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Κίνα, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο του Harvard.