Μετά από πολύμηνη και δύσκολη διαπραγμάτευση, το Υπουργείο Εσωτερικών πέτυχε προχθές στις Βρυξέλες την αναγνώριση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία μέσω της Πράσινης Γραμμής, που δίνει πλέον νέες δυνατότητες αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, που μετατρέπεται από κυπριακό ζήτημα σε ευρωπαϊκό και ως τέτοιο αναμένεται να αντιμετωπιστεί εφεξής.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΣ, στο κείμενο της συμβιβαστικής πρότασης της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση καταστάσεων εργαλειοποίησης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, πέτυχε να εισαχθεί ειδική αναφορά στην Πράσινη Γραμμή που καταγράφει με σαφήνεια ότι παρόλο που δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο, προκύπτει ότι η κατάσταση κατά την οποία τρίτη χώρα ή μη κρατικός φορέας ενθαρρύνει τη μετακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών να διασχίσουν τη γραμμή, θα πρέπει να θεωρηθεί ως εργαλειοποίηση.

Η περίληψη της αναφοράς αυτής σε επίσημο Κανονισμό της Ε.Ε., παρέχει πλέον ξεκάθαρα τη δυνατότητα στην Δημοκρατία να αντιμετωπίσει την υβριδική απειλή της Τουρκίας και να ανακόψει τις καθημερινές παράνομες διελεύσεις μεταναστών μέσω κατεχομένων με την υιοθέτηση όλων των μέσων και μέτρων που εφαρμόζονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.