Λόγω παγετού στις ψηλότερες ορεινές περιοχές, οι ακόλουθοι δρόμοι είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Επαρχία Λεμεσού
Καρβουνά – Τροόδους
Πλατρών – Τροόδους
Προδρόμου – Τροόδους
Επαρχία Λευκωσίας
Παλαιχωρίου – Αγρού
Παλαιχωρίου – Ασκά – Φτερικουδίου
Φτερικουδίου – Άλωνας
Άλωνας – Πλατανιστάσας
Αληθινού – Λειβαδιών
Άλωνας – Πολύστυπου
Πολύστυπου – Χαντριών
Πολύστυπου- Λαγουδερών.
Διαμέρισμα Μόρφου
Πεδουλά – Προδρόμου
Πεδουλά – Pinewood – Κακοπετριάς
Προδρόμου – Πλατρών
Προδρόμου – Λεμύθου
Κύκκου – Γερακιών
Ανοικτοί αλλά ολισθηροί
Πεδουλά – Μουτουλλά
Κακοπετριάς – Καρβουνά
Κάμπου – Τσακκίστρας
Κύκκου – Πεδουλά
Κύκκου – Σταυρού της Ψώκας
Κάμπου – Κάτω Πύργου
Κακοπετριάς – Σπηλιών
Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.