Επικίνδυνο κουνούπι εντοπίστηκε στην περιοχή της Δρομολαξιάς το οποίο έχει την ικανότητα, υπό προϋποθέσεις, να μεταδίδει μολυσματικές ασθένειες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, η Υγειονομική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, έχουν καταρτήσει σχέδιο δράσης για τη μείωση των εστιών ανάπτυξης του υπό αναφορά είδους.

Απαραίτητη είναι η συνεργασία όλων των κατοίκων της περιοχής, τονίζει το Υπουργείο Υγείας, καθώς οι εστίες εκκόλαψης του είδους (μικρές τεχνητές συλλογές νερού), βρίσκονται κυρίως εντός των ιδιόκτητων κατοικιών ή άλλων επαγγελματικών χώρων.

Συνεργεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας και συνεργατών (μεταξύ της 10 και 23 Οκτωβρίου 2022) θα ενισχύουν την προσπάθεια των κατοίκων με ενημέρωση “από πόρτα σε πόρτα” και επιπλέον εάν κριθεί αναγκαίο θα προβούν και σε καταπολέμηση εντόμων με κατάλληλα εντομοκτόνα.