Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει το κοινό τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες εξελίξεις της επιδημιολογικής εικόνας που επικρατεί στη χώρα μας με την αύξηση των κρουσμάτων COVID-19, στην προσπάθεια περιορισμού των εστιών και της διάσπασης των αλυσίδων μετάδοσης που εντοπίστηκαν, διαφοροποιούνται και τίθενται σε ισχύ από σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2020, τα ακόλουθα μέτρα:

Οι Κρατικές, Ιδιωτικές και Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων/ Φροντιστές, τα Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, καθώς επίσης και οι Δομές 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ, που λειτουργούν στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, θα δέχονται επισκέψεις ως ακολούθως:

Για κάθε ένοικο, επιτρέπεται η επίσκεψη ενός συγγενικού προσώπου, μέχρι μια φορά την εβδομάδα, μετά από εκ των προτέρων τηλεφωνική διευθέτηση με τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή ή/και διευθύνον πρόσωπο των Κρατικών, Ιδιωτικών και Κοινοτικών Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων, Κρατικών Ιδρυμάτων Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, καθώς επίσης και Δομών 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ, για καθορισμό της ημέρας και ώρας επίσκεψης, καθώς και τη χρονική διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στον χώρο, ώστε να μην υπερβαίνει η επίσκεψη τη μια ώρα.

Οι Κρατικές, Ιδιωτικές και Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων/ Φροντιστές, τα Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, καθώς επίσης και οι Δομές 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ, που λειτουργούν στις υπόλοιπες επαρχίες, θα δέχονται επισκέψεις ως ακολούθως:

Για κάθε ένοικο, επιτρέπεται η επίσκεψη ενός συγγενικού προσώπου, μέχρι δύο φορές την εβδομάδα, μετά από εκ των προτέρων τηλεφωνική διευθέτηση με τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή ή/και διευθύνον πρόσωπο των Κρατικών, Ιδιωτικών και Κοινοτικών Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων, Κρατικών Ιδρυμάτων Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, καθώς επίσης και Δομών 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ, για καθορισμό της ημέρας και ώρας επίσκεψης, καθώς και τη χρονική διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στον χώρο, ώστε να μην υπερβαίνει η επίσκεψη τη μια ώρα.

Η ρύθμιση για όλες τις επισκέψεις θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να τηρούνται τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης και αποφυγής συγχρωτισμού, δηλαδή απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των ενοίκων και του προσωπικού και των επισκεπτών. Να καταγράφονται οι επισκέψεις, για λόγους πιθανής ανάγκης ιχνηλάτησης.

Οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν αυστηρή υγιεινή των χεριών κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. Νοείται ότι θα συνεχιστεί η λήψη όλων των μέτρων προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/press. Η ενεργητική επιτήρηση από το προσωπικό των Δομών προς όλα τα άτομα που εισέρχονται στους χώρους αυτούς είναι υποχρεωτική.

Για την είσοδο ενήλικων επισκεπτών και παιδιών ηλικίας 12 ετών και άνω στις Δομές, επιβάλλεται η υποχρεωτική και ορθή χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διάταγμα από τις 15/10/2020, https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/dia_n3.pdf, και κατόπιν θερμομέτρησης. Παράλληλα, γίνεται σύντομη συνέντευξη από εργαζόμενο της Δομής, ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ι. σε επισκέπτες που ήρθαν σε στενή επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ή είχαν πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό,

ιι. σε επισκέπτες που παρουσιάζουν οποιαδήποτε συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βήχα, πυρετό ή δεκατική πυρετική κίνηση, ρινική καταρροή, αδυναμία-καταβολή).

Οι έξοδοι των ενοίκων από τη Στέγη να περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

Η χρήση μάσκας στους ανελκυστήρες είναι υποχρεωτική. Η χρήση των ανελκυστήρων να περιορίζεται όπου είναι δυνατόν και κατά τη χρήση τους, τα άτομα να μην υπερβαίνουν τα δύο.
Στους Ιδιοκτήτες / Διαχειριστές / Διευθύνοντα Πρόσωπα των Κρατικών, Ιδιωτικών και Κοινοτικών Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων / Φροντιστών, Κρατικών Ιδρυμάτων Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, καθώς επίσης και Δομών 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ, έχει σταλεί επιστολή στις 23/10/2020, με αναλυτικότερα τα μέτρα προφύλαξης και τις σχετικές οδηγίες, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, όλα τα μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/press, θα πρέπει να τηρούνται πολύ αυστηρά και από όλο το προσωπικό των πιο πάνω Δομών.

Οι Ιδιοκτήτες / Διαχειριστές / Διευθύνοντα Πρόσωπα των αναφερόμενων Δομών έχουν προσωπική ευθύνη στον έλεγχο της αυστηρής τήρησης όλων των μέτρων και των οδηγιών.