Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την παροχή Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2023.

Με βάση τις διατάξεις του Διατάγματος, όσοι είχαν καταστεί δικαιούχοι των πιο πάνω επιδομάτων για το έτος 2022, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το έτος 2023 και η παροχή των επιδομάτων θα εξεταστεί αυτόματα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ). Η καταβολή των επιδομάτων για το 2023 θα ξεκινήσει από τις 31 Μαΐου 2023.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που έχει προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που επηρεάζει το δικαίωμά τους σε επίδομα, οι αιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την ΥΔΕΠ με την υποβολή/αποστολή του σχετικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, όσοι έχουν καταστεί δικαιούχοι επιδόματος τέκνου για το 2022 και επιθυμούν να αιτηθούν την παροχή επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για το έτος 2023, το αίτημά τους δύναται να υποβληθεί μέσω του Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων.

Ταυτόχρονα, όσοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση ή δεν είχαν καταστεί δικαιούχοι επιδόματος τέκνου ή/και επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για το 2022, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παροχή Επιδόματος Τέκνου ή Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας το 2023, ηλεκτρονικά, μέσω του CYLogin (https://www.gov.cy). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο CYLogin και η ταυτοποίηση του προφίλ των πολιτών.

Τονίζεται ότι, για τις οικογένειες που θα υποβάλουν αίτηση εντός του 2023, είναι υποχρεωτικό για σκοπούς εξέτασής της, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί το Έντυπο Εξουσιοδότησης σε πρωτότυπη έντυπη μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας: