Την παράταση της άδειας ασθενείας της Διευθύντριας του Τμήματος Φυλακών, Άννας Αριστοτέλους, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023 ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενημερώνοντας ότι ανάλογη παράταση παίρνει και ο αναπληρωματικός διορισμός του κ. Καπνουλλά στη θέση του Διευθυντή του Τμήματος Φυλακών, «με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους».

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως ανακοινώνει το Υπουργείο, εξ’ αρχής δόθηκαν οδηγίες και έγιναν επίσης οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των επιτροπών, στις οποίες συμμετείχε η διεύθυνση των φυλακών και οι οποίες χειρίζονται θέματα δικαιωμάτων των κρατουμένων όπως άδειες, υγεία, εκπαίδευση, επικοινωνία με την οικογένεια τους κ.α.

Η ανακοίνωση καταλήγει πως, σε ό,τι αφορά τα θέματα που η κ. Αριστοτέλους και η κ. Δημητρίου εγείρουν με επιστολή τους, έχουν ενημερωθεί γραπτώς από την Υπουργό για τα δέοντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ