Στον σχεδιασμό του για επέκταση της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης προχωρά ο δήμος Λεμεσού σε παρακείµενο του Μεγάρου Πηλαβάκη κτήριο το οποίο περιήλθε στην ιδιοκτησία του δήμου πριν από μερικά χρόνια. Παράλληλα, ξεκίνησε διαδικασίες για τη συντήρηση των σπάνιων παλαίτυπων βιβλίων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. 

Στο κτήριο που βρίσκεται βόρεια του Μεγάρου Πηλαβάκη και το οποίο ανήκε παλαιότερα στη ΓΕΒΟ, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και προσθηκών ώστε να δημιουργηθεί νέα πτέρυγα της Βιβλιοθήκης. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης αρχιτεκτονικών σχεδίων με στόχο να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες στο τέλος του 2020, όπως ανέφερε στο Κανάλι 6 ο δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης.

Στη νέα πτέρυγα προορίζονται να φιλοξενηθούν και τα  σπάνια και πολύτιμα παλαίτυπα βιβλία που ανήκουν στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Λεμεσού, τα οποία για κάποιο χρονικό διάστημα είχαν αφεθεί σε υπόγεια αποθήκη, στο έλεος της υγρασίας, των τρωκτικών και των εντόμων.

Τα παλαίτυπα έχουν μεταφερθεί από τις αρχές της εβδομάδας στο Αρχείο και Κέντρο Μελετών του δήμου, όπου θα καταμετρηθούν και θα συντηρηθούν από λειτουργούς του Αρχείου σε συνεργασία με αρχειονόμους και βιβλιοθηκονόμους από τη βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Η διαδικασία συντήρησης αναμένεται να διαρκέσει 3 με 4 μήνες.