Επανέρχεται σταδιακά και με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό η Πύλη Κτηματολογίου, μετά την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε, αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ).

Επισημαίνεται ότι η Πύλη θα λειτουργεί με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.dls.moi.gov.cy/. Η νέα μορφή της «Πύλης Κτηματολογίου» είναι φιλικότερη στους χρήστες και πιο λειτουργική καθώς σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών, όπως επίσης και η δυνατότητα επικοινωνίας τους με το Τμήμα.

Μέρος των διαδραστικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της νέας Πύλης θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού συμπληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ασφαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του ΤΚΧ, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ