Διαγωνισμό για την ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο προκήρυξε χθες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Όπως επεξηγεί το Υπουργείο, στο πλαίσιο αναθεώρησης του πακέτου κινήτρων για εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή για τη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου, η Κυβέρνηση προβαίνει στο διαγωνισμό για υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ετοιμασία των εγγράφων, προκήρυξη του διαγωνισμού και αξιολόγηση των προσφορών για στρατηγικό επενδυτή για τη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου.

Η εκτιμώμενη Αξία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ανέρχεται στις 64.800 και η προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής είναι μέχρι τις 20/05/2024.

Ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε παλαιότερα στο Κανάλι 6 πως αρχές του 2024 θα είναι σε θέση το Υπουργείο να τοποθετηθεί αναφορικά με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο βάσει του οποίου έχει προτείνει το ΕΒΕ Λεμεσού, να επαναπροκηρυχθεί το Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο.

Το ΕΒΕΛ διαβίβασε στις 3 περασμένου Νοεμβρίου στον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που ανέλαβε να προτείνει.
Αρμόδια λειτουργός του Υπουργείου με την οποία επικοινωνησε το Κανάλι 6 απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μας, ανέφερε πως το μοντέλο που πρότεινε το ΕΒΕ Λεμεσου γα την προκήρυξη θα διαβιβαστεί στον Συμβουλυτικό Οίκο που θα αναλάβει τις συβουλευτικές υπηρεσίες για να εξετάσει κατά πόσο μπορούν να υιοθετηθούν από το κράτος τα κίνητρα που προτείνονται.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Ανδρέας Τσουλοφτας, έχει χαρακτηρίσει την πρόταση του επιμελητηρίου εμπεριστατωμένη και εξέφρασε σιγουριά πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για το έργο που απευθύνεται στο χώρο της τεχνολογίας, αφού όπως είπε δεν υπάρχουν χώροι να στεγάσουν την πλειάδα αυτών των επιχειρήσεων που έρχονται στη Κύπρο.