Αίρεται από αύριο, 4 Μαΐου 2020, η απαγόρευση διενέργειας προγραμματισμένων χειρουργείων και εισαγωγών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, με χρήση, ωστόσο, μόνο του 60% των διαθέσιμων κλινών.

Σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, επιτρέπονται σε όλα τα ιδιωτικά και κρατικά νοσηλευτήρια τα προγραμματισμένα χειρουργεία και οι εισαγωγές για ασθενείς και τα ψυχρά ενδονοσοκομειακά περιστατικά, στη βάση των Κατευθυντήριων Οδηγιών που εξέδωσε το Υπουργείο και νοουμένου ότι θα λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης για τους επαγγελματίες υγείας, τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τους ασθενείς.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, το 40% των κλινών θα παραμένει άδειο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητες προβλέψεις για τα έκτακτα περιστατικά, ούτως ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες από το ποσοστό του 60% των κλινών.