Οι περισσότεροι πολίτες στην Κύπρο έχουν προχωρήσει σε ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Πέτρος Ξενοφώντος, ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, μέχρι στιγμής έχουν ανανεωθεί 600.000 άδειες κυκλοφορίας από τις 727.566, αριθμός που αναλογεί στο 82,16% του συνόλου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ποσοστό 94,15% ανανέωσε την άδεια κυκλοφορίας μέσω διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας εκπνέει αύριο και ακολούθως αρχίζει ο έλεγχος των οχημάτων. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών, ενώ για την ανανέωση θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια.

Με βάση τη νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου µε το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Από την Τετάρτη, Αστυνομία και Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν με οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας. Το εξώδικο πρόστιμο αγγίζει τα 85 ευρώ.