Σε άλλα 45 δείγματα θετικών ατόμων εντοπίστηκε το βρετανικό μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το Υπουργείο Υγείας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Όπως έχει διαπιστωθεί από την επιστημονική κοινότητα διεθνώς, η βρετανική μετάλλαξη είναι πιο επιθετική, προκαλεί περίπου 60% μεγαλύτερη μετάδοση του ιού και, σε πολλές περιπτώσεις, ευθύνεται για την αύξηση των κρουσμάτων εντός της κοινότητας.

Όπως ενημερώνει το ECDC, η εξειδικευμένη εξέταση για αλληλούχιση στελεχών (sequencing) σε δείγματα που στάλθηκαν από την Κύπρο, ήταν επιτυχής σε 78 δείγματα που χρονικά αφορούν την περίοδο που αρχίζει από τον Ιανουάριου μέχρι και τις 6 Μαρτίου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ακόλουθα στοιχεία, που προέκυψαν από την εξέταση των δειγμάτων και συσχετίζονται με τον χρόνο που λήφθηκε το θετικό δείγμα:
• Τελευταία εβδομάδα Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουάριος: Σε σύνολο 18 δειγμάτων, το ποσοστό εμφάνισης της αγγλικής παραλλαγής υπολογίζεται στο 0%.
• 1-15 Φεβρουαρίου: Σε σύνολο 16 στελεχών, το ποσοστό εμφάνισης της αγγλικής παραλλαγής υπολογίζεται στο 31,25%, δηλαδή σε πέντε δείγματα από σύνολο 16.
• 15 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου: Σε σύνολο 44 στελεχών, το ποσοστό εμφάνισης της αγγλικής παραλλαγής υπολογίζεται στο 91%, δηλαδή σε 40 δείγματα από σύνολο 44.
Από τα 45 δείγματα, στα οποία ταυτοποιήθηκε η βρετανική μετάλλαξη, τα 44 αφορούν θετικά περιστατικά από την Επαρχία Λεμεσού (σύνολο δειγμάτων που εξετάστηκαν: 73) και το ένα αφορά θετικό περιστατικό από την Επαρχία Πάφου.