Το βασικό θέμα του δείπνου των ηγετών κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι η συζήτηση για την Τουρκία και οι 27 θα κληθούν να τοποθετηθούν και να συμφωνήσουν σε μια διατύπωση για την αξιολόγηση της σχέσης της ΕΕ με την Τουρκία, αλλά και τις συνέπειες της συνέχισης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κεντρικός και δηλωμένος στόχος των Κρατών Μελών, Ελλάδας και Κύπρου συμπεριλαμβανομένων, είναι να ωθηθεί η Τουρκία αλλάξει συμπεριφορά, ώστε μέσω διαλόγου και ενδεχόμενης προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες στην Ελλάδα από τη μια και να ξεκινήσουν οι εκ νέου οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού υπό τα ΗΕ.

Η θέση αυτή έχει εκφραστεί γραπτώς στα συμπεράσματα του Οκτωβρίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέρχεται στο θέμα της Τουρκίας όπως προβλεπόταν.

Σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων που εκπόνησε η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τις εθνικές αντιπροσωπείες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να εξετάσει αν θα προστεθούν νέα ονόματα στη λίστα των κυρώσεων για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και αν θα επεκταθεί η ισχύς της και σε πράξεις κατά της Ελλάδας.