Νέο πενταετές μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα Παρασκευή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, το νέο μνημόνιο αποτελεί συνέχεια μιας δεκαετούς στενής και επιτυχημένης συνεργασίας στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό πεδίο.  

Υπογράφοντας τη συμφωνία, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Πρόεδρος του ΚΥΚΠΕΕ Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, επισήμαναν τα πολλαπλά οφέλη της πολυεπίπεδης συνεργασίας των δύο πλευρών με καινοτόμες δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Ο στόχος, προστίθεται, είναι να επεκταθεί και να ενισχυθεί μια συνεργασία η οποία τα προηγούμενα χρόνια έφερε την Κύπρο πολλές φορές στην πρωτοπορία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Το νέο μνημόνιο αφορά κοινές επιστημονικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, συμβουλευτικές- επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και ανταλλαγή και συνεργασία προσωπικού.

Επίσης το μνημόνιο προβλέπει προκήρυξη και απονομή βραβείων περιβαλλοντικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου ενδιαφέροντος, κοινά προγράμματα εκπαίδευσης προπτυχιακού, μεταπτυχιακού επιπέδου και κοινά προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, συμμετοχή φοιτητών σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΥΚΠΕΕ. 

Προνοεί ακόμη συνεργασία ΚΥΚΠΕΕ για τον Περιβαλλοντικό Όμιλο Φοιτητών του ΤΕΠΑΚ και σε μαθήματα περιβαλλοντικού περιεχομένου και τέλος, κοινή προώθηση εκστρατειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και εκστρατειών για επίτευξη των στόχων για ουδετερότητα άνθρακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ