Κοινή διακήρυξη αναφορικά με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την απάντηση της Ευρώπης αναμένεται πως θα υιοθετήσουν οι 27 ηγέτες των κρατών μελών στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης στις Βερσαλίες, λίγο έξω από το Παρίσι.
 
Στο προσχέδιο της κοινής διακήρυξης, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, τα 27 κράτη μέλη τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την μείωση των εξαρτήσεων όχι μόνο στο τομέα της ενέργειας (ειδικά από το φυσικό αέριο της Ρωσίας) αλλά και γενικότερα σε τομείς όπως αυτούς της βιομηχανίας, της υγείας και της τεχνολογίας, καθώς και την ανάγκη ισχυροποίησης της οικονομικής βάσης της ΕΕ και δημιουργίας ενός νέου αναπτυξιακού και επενδυτικού μοντέλου με χρονικό ορίζοντα το 2030.
 
Όσον αφορά την ενέργεια, τα 27 κράτη μέλη αναμένεται πως θα δώσουν έμφαση στην σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αλλά και από τις εισαγωγές πετρελαίου και άνθρακα από τη χώρα.

Όπως σημειώνεται, αυτό θα γίνει και μέσω της γενικότερης μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και της μετάβασης στις ανανεώσιμες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους και τις επιλογές της κάθε χώρας σε σχέση με το ενεργειακό της μείγμα.
 
Μεταξύ των εναλλακτικών στις οποίες θα κατευθυνθεί η ΕΕ για την απεξάρτηση από τις πιο πάνω πηγές ενέργειας βρίσκεται η διαφοροποίηση της προμήθειας μέσω και της ενίσχυσης της προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά και της ανάπτυξης του βιοαερίου και του υδρογόνου καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, η ΕΕ κατευθύνει τις προσπάθειες της προς την βελτίωση της αποθήκευσης φυσικού αερίου.
 
Στην ατζέντα της ενεργειακής απεξάρτησης βρίσκεται επίσης η καλύτερη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καλύτερος σχεδιασμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας.

Επίσης τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλούν την Κομισιόν να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για προστασία των καταναλωτών από τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, καθώς και για την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διασφάλιση προσιτών τιμών τον επόμενο χειμώνα.

Οι ηγέτες θα επανέλθουν στο ζήτημα των υψηλών τιμών ενέργειας και του αντίκτυπου που έχουν σε πολίτες και επιχειρήσεις στην ΕΕ στο επόμενο προγραμματισμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 με 25 Μαρτίου, αναφέρεται στο προσχέδιο.

Όσον αφορά το ζήτημα της άμυνας, τονίζεται πως η ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ είναι συμπληρωματική ως προς το ΝΑΤΟ, καθώς και πως οι 27 συμφωνούν σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών και επενδύσεων, καθώς και ενθάρρυνση των κοινών επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών σε κοινά έργα και κοινές προμήθειες εξοπλισμού.

Όπως σημειώνεται, οι 27 θα προωθήσουν συνεργασίες με τους τομείς της καινοτομίας και της βιομηχανίας, καθώς και καλύτερη προετοιμασία απέναντι σε υβριδικές απειλές με την ενίσχυση μεταξύ άλλων της προετοιμασίας και της άμυνας στον κυβερνοχώρο και τις ψηφιακές υποδομές, και της προώθησης στρατηγικής κατά της παραπληροφόρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται η Στρατηγική Πυξίδα θα καθοδηγεί τις διαστάσεις της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο προσχέδιο για το οποίο έχει πληροφορίες το ΚΥΠΕ δεν υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση για το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από αναφορές για ενίσχυση των δεσμών και της εταιρικής σχέσης με τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα, υπάρχει διαφωνία για τις δεσμεύσεις που μπορεί και πρέπει να λάβει η ΕΕ έναντι της χώρας, δεδομένου ότι ακόμα και αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, η ίδια η διαδικασία για ένταξη αποτελεί μακροχρόνια διαδικασία.
Πηγή: ΚΥΠΕ