Η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης να δώσει οδηγία για την ετοιμασία ενδιάμεσου ψηφίσματος, το οποίο η Επιτροπή να εγκρίνει και με το οποίο θα εκφράζεται η αποδοκιμασία της σε ότι αφορά στην κατάφωρη περιφρόνηση από πλευράς Τουρκίας, των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι κυπριακές αρχές κατέθεσαν υπόμνημα ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών, ενόψει της συνεδρίας της Επιτροπής την ερχόμενη Τρίτη, για το θέμα της εκτέλεσης της απόφασης για την υπόθεση της διακρατικής προσφυγής της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας, σε ό,τι αφορά στο θέμα των αγνοουμένων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να καλέσει την Τουρκία να παρέχει άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις στρατιωτικές ζώνες για έρευνες από τη ΔΕΑ και να καλέσει την Τουρκία να παρέχει πλήρη πληροφόρηση από εκθέσεις και στρατιωτικά αρχεία που έχει στην κατοχή της και που έχουν πληροφορίες για χώρους ταφής, περιλαμβανομένων λειψάνων που έχουν μετακινηθεί και χώρων όπου πιθανόν να έχουν μετακινηθεί λείψανα, και πληροφορίες που προέρχονται από την περίοδο της εκκαθάρισης των πεδίων των μαχών.

Στο υπόμνημα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει ότι τα μέτρα και οι περιορισμοί που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μπορεί να έχουν επηρεάσει, σε ένα βαθμό, την εργασία της ΔΕΑ επί του εδάφους.

Επίσης να καλέσει την Τουρκία να υιοθετήσει μια γνήσια και ενεργητική προσέγγιση στη διερεύνηση της τύχης, του πού βρίσκονται και των συνθηκών εξαφάνισης όλων των αγνοουμένων.

Ωστόσο, σημειώνεται, η άσχημη απόδοση το 2020 σε σχέση με τον ρυθμό που εντοπίζονται χώροι ταφής και που ανευρίσκονται και ταυτοποιούνται λείψανα αγνοουμένων παραλληλίζεται με τα απογοητευτικά αποτελέσματα των πρόσφατων χρόνων.