Τίθεται σε εφαρμογή στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, 29 Μαρτίου, η περίοδος της θερινής ώρας για το 2020.
Κατά την ώρα αυτή οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναφέρεται ότι σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 19 Ιουλίου 2019 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5171, Κ.Δ.Π 247/2019).

Η περίοδος της θερινής ώρας θα τερματιστεί την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020.