Από το 2010 το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) προσπαθεί να θεσπίσει κανονισμούς που θα διέπουν τον έλεγχο και την αυστηρή επιτήρηση των ροών που απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα καθώς και την παράνομη απόρριψη λυμάτων εκτός αυτού, αφού έχει εντοπίσει κενό στη σχετική νομοθεσία, με συνέπεια σε κάποιες περιπτώσεις να ρέουν λύματα στους δρόμους.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο διευθυντής του ΣΑΛΑ Ιάκωβος Παπαϊκώβου, οι κανονισμοί εκκρεμούσαν για χρόνια στο υπουργείο Εσωτερικών, όμως πριν μερικούς μήνες κατατέθηκαν στη Βουλή.

Από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ζητήθηκαν γραπτώς οι θέσεις του υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας, ωστόσο το ΣΑΛΑ θεωρεί ότι οι κανονισμοί συνάδουν με τη νομοθεσία και έχει και νομική γνωμάτευση γι’ αυτό.

Όπως τόνισε στον σταθμό μας ο κ. Παπαϊακώβου, πρέπει να εγκριθούν οι κανονισμοί για να μπει μια τάξη και να μπορέσει ο οργανισμός να ασκεί τις εξουσίες του.

*φωτογραφία αρχείου

Χάρης Παναγιώτου