Το τελικό διάταγμα με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση των υφιστάμενων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα την Τρίτη, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2021.