Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα η ένσταση που υπέβαλαν ιδιοκτήτες κέντρου αναψυχής στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, ως προς την εγκυρότητα προσωρινού διατάγματος αναστολής λειτουργίας του, που εξέδωσε το Δικαστήριο στις 9 Ιουνίου, αφού επανειλημμένως παραβίαζε τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι η ένσταση υποβλήθηκε λίγες μέρες μετά την έκδοση του προσωρινού διατάγματος αναστολής λειτουργίας του υποστατικού, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η Αστυνομία.

Στις 9 Ιουνίου η Αστυνομία καταχώρησε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, εναντίον των ιδιοκτητών του κέντρου αναψυχής, πέντε υποθέσεις που αφορούν αδικήματα κατά παράβαση του Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και τέσσερις υποθέσεις που αφορούν τη λειτουργία του υποστατικού χωρίς άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες του υποστατικού καταγγέλθηκαν από την Αστυνομία το τριήμερο του Κατακλυσμού πέντε φορές, ενώ, παρά τις προειδοποιήσεις των μελών της Δύναμης, συνέχισαν να δείχνουν επαναλαμβανόμενη κατάφωρη αμέλεια και παρακοή των Διαταγμάτων περί Λοιμοκάθαρσεως Νόμου.

ΚΥΠΕ